เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

      วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้พันจ่าเอกธนพล ผูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี