เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กิจกรรมการออกกกำลังกายกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

      ณ สนามกีฬาศาลปกครองอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับศาลปกครองอุบลราชธานี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลตำบลหนองบ่อ จัดกิจกรรมการออกกำลัยกายกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ในทุกเย็นวันพุธ เดือนมีนาคม 2560  เพื่อให้เป็นไปตามกิจกรรมการออกกกำลังกาย ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี