เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

    วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับปั๊ม ปตท.ในเขตเทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องน้ำได้รับความสะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ