เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

    วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ วัดหนองแกใหม่  เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 "สูงวัยสูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0" ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและ เวลา 09.45 น.ได้มีการรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

 

    โดยมี นางสาวปาลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้