เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการอบรมทำดอกไม้จัทน์

    วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม  พนักงาน ข้าราชการและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม เข้ารับการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดทำ ดอกดารารัตน์ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในครั้งนี้