เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ฺBig Cleaning Day โครงการประชารัฐพัฒนาห้วยแจระแมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

    วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ พนักงาน ข้าราชการเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรม ฺBig Cleaning Day โครงการประชารัฐพัฒนาห้วยแจระแมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 โดยการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายนิกร  สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครัั้งนี้