เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กิจกรรมมอบอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560

     วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดย นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม ซึ่งได้มอบให้นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและพนักงานเทศบาลร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมมอบอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 ในพื้นที่เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ต่อไป