เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฏจราจร ประจำปี 2560

      วันที่ 6 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองแจระแมนำโดยนายกเทศมนตรี น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม ซึ่งได้มอบหมายให้ นายคณิต สุพล เป็นตัวแทน ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฏจราจร ประจำปี 2560