เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนน้อย

      วันที่ 7 กันยายน 2560 น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขุนน้อย