เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

     วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดย นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม น.ส.ปลิดา สิทธิธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ซึ่งนำโดย นายอรรคเดช ไชยจิตร ได้ร่วมกับ หน่วยงานในอำเภอเมืองอุบลราชธานีได้ จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้บริการและให้ข้อมูลข่าวสารแกประชาชนในพื้น