Print this page

เทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 29 ธันวาคม 2564 17:27

         วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00.น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้พันจ่าเอกธนพล  ผูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม  เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน