Print this page

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตบอลบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 21 กรกฎาคม 2564 17:01

      วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยนางบุบผา เฉลียวธรรม, นายประรินญา มุสิกสาร รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมและนางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วีระกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เข้าร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตบอลบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสนามฟุตบอล โดยมี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการส่งมอบและนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการรับมอบ