ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเเมือง จังหวัดอุบลราชธานี