Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2 บ้านท่าบ่อ และหมู่ที่ 7 บ้านทัพไทย

         วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยวัดบ้านท่าบ่อ และศูนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยที่เอกชน SP บ้านทัพไทย 

[ 22-11-2564 ] Hits:10

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ และหมู่ที่ 8 บ้านท่ากกแห่

         วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564  นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ และหมู่ที่ 8 บ้านท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

[ 19-11-2564 ] Hits:17

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , คณะผู้บริหาร และตัวแทนแต่ละภาคส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

         วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , คณะผู้บริหาร และตัวแทนแต่ละภาคส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม 

[ 18-11-2564 ] Hits:16

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมและคณะผู้บริหารเทศบาลร่วมส่งมอบอาหารข้น (MTR) จำนวน 9,000 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแจระแม

         วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดบ้านหนองแกเก่า นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวจิราวรรณ ปามุทา ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแจระแมนำโดยนางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม และคณะผู้บริหารร่วมส่งมอบอาหารข้น (MTR) จำนวน 9,000 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแจระแม ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อเป็นเสบียงสำรอง...

[ 11-11-2564 ] Hits:26

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ