หัวหน้าส่วนราชการ

นายอรรคเดช ไชยจิตร

ปลัดเทศบาล
โทร. 061-1546289

ว่าง

รองปลัดเทศบาล
โทร.


สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 062-6415998

หัวหน้าฝ่าย

นางภิชญาดา พรมวิชัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 080-7995577

พันจ่าเอกธนพล ผูกรักษ์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
มือถือ 093-0749501


กองคลัง

นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-8779228

หัวหน้าฝ่าย

- นางคนิตฐา คำยอด -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวจารุณี สมภาวะ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


กองช่าง

นายวรสิทธิ์ พูลพนา

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 093-3238378

หัวหน้าฝ่าย

- นายสุรพงษ์ วิชางาม -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง


กองการศึกษา

นางสาวธัญลักษณ์ บุญพรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่าย

- นายปุญญพัฒน์ พิมพ์ษร -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่าย

- นางสาวจรุงศรี มั่นทองพิทักษ์ -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


หน่วยงานตรวจสอบภายใน
<

นางสาวยุพาภรณ์ ทองไทย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร. 084-8267882

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ