ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567

เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ณ วัดหนองช้างทอง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีการศึกษา 2566" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบวุฒิบัตรดังกล่าวฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีเด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ จำนวน 9 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 31 คน รวมทั้งสิ้น 40 คนในนามเทศบาลเมืองแจระแม ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ที่ร่วมแสดงความยินดีแก่บุตรหลานของท่าน มา ณ โอกาสนี้

View the embedded image gallery online at:
https://jaeramair.go.th/news/activity-news#sigProGalleria60e54a6938

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ณ อุบล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
https://jaeramair.go.th/news/activity-news#sigProGalleria27ef597102

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแจระแมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ผู้นำชุมชน และคณะ อสม.ทุกชุมชน เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการคัดแยกและกำจัดขยะ ลดปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาสัตว์นำโรคชนิดต่างๆและมลพิษจากการกำจัดขยะ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero Waste)

View the embedded image gallery online at:
https://jaeramair.go.th/news/activity-news#sigProGalleriac083ae4b1a

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล คณะครูและเด็กเล็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี พ.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยพันธ์ สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีและคณะ ได้ให้ความรู้ ทำให้เด็กรู้จักความหมายของสัญญาณไฟจราจร และให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งขณะขับขี่ พร้อมทั้งได้สอนการข้ามทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทางเทศบาลเมืองแจระแม ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี มา ณ โอกาสนี้

View the embedded image gallery online at:
https://jaeramair.go.th/news/activity-news#sigProGalleriaf20e156e2b

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 11.30 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธา เนื่องในงานบุญเทศน์มหาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป ณ วัดหนองแกใหม่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
https://jaeramair.go.th/news/activity-news#sigProGalleriacceb3d246f

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”โดยร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณห้วยแจระแม (ฝั่งด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
https://jaeramair.go.th/news/activity-news#sigProGalleriad71f48b4c4

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้นายสถิตย์ พิลาเลิศ รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร และแผ่นดินไทย โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะฯ พร้อมกล่าวคำประกาศสดุดี น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
https://jaeramair.go.th/news/activity-news#sigProGalleria5927cf5846

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 21

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ