ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแมได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้วจึงขประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) และบัญชีรายการห้องชุด ( ภ.ด.ส.4 ) ในเขตเทศบาลเมืองแจระแมประจำปี 2566เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและเรียกเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

      ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประสบเหตุ " อุทกภัย " ในเขตเทศบาลเมืองแจระแม ให้มาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหายของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอลดหรือยกเว้นภาษีในปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 25656

         เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและนายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม และข้าราชการ,พนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2564 ณ วัดบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมนำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแมและข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

View the embedded image gallery online at:
https://jaeramair.go.th/news/activity-news#sigProGalleriad87c724b5f

ออกประชาคม

ในห้วงวันที่ 20-22 เม.ย.2565 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแมทุกคนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและ ปลัดเทศบาลเมืองแจระแมพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแจระแมและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ นางสุธาดามณี ผ.อ.รพ.สต.หนองแก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชาคม รวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผุ้นำชุมชนในพื้นที่และชาวบ้านที่มาร่วมประชาคมด้วย ดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

View the embedded image gallery online at:
https://jaeramair.go.th/news/activity-news#sigProGalleria8f86f1c592

         วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565  นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย  โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

 

         วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างพระเจ้าใหญ่เมืองแจระแม ณ วัดหนองแกใหม่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

         วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565  นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองแจระแม  ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กักตัวรักษาตามบ้านและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อ(บางส่วน) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก  หมู่ที่ 4 บ้านหนองจาน หมู่ที่5 บ้านทุ่งขุนน้อย และหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหว้า

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 12

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ