ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

แผนการจัดเก็บค่าขนขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2566

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.045-841624 ต่อ 18

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรม จริยธรรม" ตามแนวทาง วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ วัดหนองช้างทอง หมู่ที่ 5

วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ วัดหนองจาน หมู่ที่ 4

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

โดยทุกภาคส่วนร่วมทำกิจกรรม -Kick off กิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) และกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กองการศึกษา โทร.045-841624 ต่อ 17

  ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 2 วิธีลับ ให้ใช้วิธีการเขียนชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ หรือเขียนหมายเลขประจำตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อคนละหนึ่งหมายเลข ตามที่ประชุมมีมติในบัตรเลือกกรรมการชุมชนที่เทศบาลกำหนด

แก้ไขเป็น

ข้อ 2 วิธีลับ ให้ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนและให้ออกเสียงโดยการกำหนดหมายเลขผู้ได้รับการเสนอชื่อ และกากบาทหย่อนบัตรเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่าง เทศบาลเมืองแจระแม กับ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ วัดหนองช้างทอง วัดหนองจาน โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา และภาคประชาชน วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 3-5-7-9 คือ 3 พันธกิจ 5ส 7 ขั้นตอน 9 พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม

View the embedded image gallery online at:
https://jaeramair.go.th/news/activity-news#sigProGalleria639a0cb44b

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแจระแม

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม เป็นวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแจระแม

ตามที่เทศบาลเมืองแจระแม ได้กำหนดให้มีการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม ทั้ง 7 ชุมชน เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนชุดเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ จึงขอประชาสัมพันธ์วัน เวลา และสถานที่ในการเลือกกรรมการชุมชน โดยรายละเอียดตามด้านล่างนี้

เชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” 30 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2566 ณ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี กลับมาอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่ตระการตา ของขบวนต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่กว่า 10 - 15 เมตร สูงกว่า 6 เมตร ตกแต่งเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ ที่งดงาม ทั้งประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทโบราณ พร้อมขบวนแห่การแสดง การฟ้อนรำ ของชาวอุบลราชธานี กว่า 70 ขบวน ที่สวยงาม 19 - 30 กรกฎาคม เยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน ร่วมชมและร่วมทำต้นเทียนพรรษา 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม เทศกาลแห่เทียนพรรษา ถนนสายเทียน สายธรรม นิทรรศการภาพวาดพุทธศิลป์และวัฒนธรรมร่วมไทย-อินเดีย การจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP 1 สิงหาคม พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา การประกวดต้นเทียนพรรษา (วันรวมเทียน) 1 - 2 สิงหาคม การแสดงแสงเสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน 2 สิงหาคม พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ 4 - 31 สิงหาคม เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ชมวัฒนธรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอุบลราชธานี ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจัดงาน 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม และตลอดเดือน สิงหาคม 2566

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 13

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ