ข่าวประชาสัมพันธ์

                    วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

                    วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ลานกีฬาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้นายประรินญา มุสิกสาร รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , นายเดชา ตรีภพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรม ไม้รักเมือง เก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวันพุธ ร่วมกับหน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมไม้รักษ์เมือง

                    วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม 

                    วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564  นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยวัดบ้านท่าบ่อ และศูนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยที่เอกชน SP บ้านทัพไทย

 

               วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และคณะ ในโอกาสมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยวัดบ้านท่าบ่อ และศูนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยที่เอกชน SP บ้านทัพไทย

          วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมต้อนรับคุณบัวผัน คำเสมอ ผู้จัดการภาคและผู้จัดการขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยวัดบ้านท่าบ่อ และศูนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยที่เอกชน SP บ้านทัพไทย

     วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย ที่เอกชน SP บ้านทัพไทย พร้อมมอบชุดนายสะอาดให้แก่ตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย 

     วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564  เวลา  09.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , นายอรรคเดช  ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์เครื่องใช้บางส่วนให้กับผู้ประสพอุทกภัย บริเวณวัดบ้านท่าบ่อ จำนวน 13 ครัวเรือน และ บ้านทัพไทย จำนวน 18 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 31 ครัวเรือน

 

เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ