ผู้บริหารเทศบาล

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม

นายกเทศมนตรี
มือถือ 081-6300399

นางบุบผา เฉลียวธรรม

รองนายกเทศมนตรี
มือถือ 093-9565978

นายประรินญา มุสิกสาร

รองนายกเทศมนตรี
มือถือ 081-7815784

นายสมชาย กุลพร

รองนายกเทศมนตรี
มือถือ 090-2695537

นายสุริยา บุญจรัส

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
มือถือ 086-8736540

นางสมศรี กองสุข

เลขานุการนายกเทศมนตรี
มือถือ 092-9958868

นายสุขสันต์ ณ อุบล

เลขานุการนายกเทศมนตรี
มือถือ 081-2828727

นายอรรคเดช ไชยจิตร

ปลัดเทศบาล
โทร. 061-1546289

>

ว่าที่ร้อยโท ฉลาด ศุภลักษณ์

รองปลัดเทศบาล
โทร. 097-3411676

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ