Hot News :
สภาเทศบาล

นายเสาร์ แสนสวัสดิ์

ประธานสภาเทศบาล
โทร. 086-8703549

นายสุวิทย์ บุตรบาล

รองประธานสภาเทศบาล
โทร. 087-7783644

ว่าง

เลขานุการสภาเทศบาล
โทร.

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางอุบลรัตน์ เสมอภาค

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร. 082-8767617

นางพนสรณ์ ไชยวิเศษ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร. 082-2102549

นายธวัชชัย โสภามี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร. 087-0322089

นายปรีชา พรพรม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร. 081-0670086

นายธนกฤต สายสมุทร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร. 082-3433730

นายธีระพล มุสิกสาร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร. 084-1308625

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมชาย ธรรมชอบ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร. 087-8714448

นายไมตรี สาครรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร. 097-7707718

นายประวิทย์ บุตรบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร. 093-6925699

นายจำรัส เนาวบุตร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร. 094-3976770

นางเฉลียง กองสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร. 081-9763288

นายเรืองเดช มุสิกวัน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร. 082-3697813

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายสุวิทย์ บุตรบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
โทร. 087-7783644

นายเสาร์ แสนสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
โทร. 086-8703549

นายพิทักษ์ ประสารวรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
โทร. 099-1688865

นายพิษณุ บุตรบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
โทร. 088-6452540

นายชุมพล สุริโย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
โทร. 085-9298750

นายธีระชัย ทองถม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3
โทร. 086-2440582

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ