สภาเทศบาล

นายเสาร์ แสนสวัสดิ์

ประธานสภาเทศบาล

นายสุวิทย์ บุตรบาล

รองประธานสภาเทศบาล

นายอรรคเดช ไชยจิตร

เลขานุการสภาเทศบาล

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางอุบลรัตน์ เสมอภาค

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางพนสรณ์ ไชยวิเศษ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายธวัชชัย โสภามี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายปรีชา พรพรม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายธนกฤต สายสมุทร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายธีระพล มุสิกสาร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมชาย ธรรมชอบ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายไมตรี สาครรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายประวิทย์ บุตรบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายจำรัส เนาวบุตร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางเฉลียง กองสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายเรืองเดช มุสิกวัน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายสุวิทย์ บุตรบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

นายเสาร์ แสนสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

นายพิทักษ์ ประสารวรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

นายพิษณุ บุตรบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

นายชุมพล สุริโย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

นายธีระชัย ทองถม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ