Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ตัวแทนชุมชนในตำบลแจระแมร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่อาคารและบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านหนองแก

      วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา  08.30 น. คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา, พนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและทัพไทย , กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ประธานกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแจระแม ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่อาคารและบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านหนองแก เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ( Community Isolation) ตำบลแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลแจระแมที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่รักษาหายแล้วแต่คงยังต้องกักตัวอีก 14 วัน ได้เข้าพัก  

[ 23-07-2564 ] Hits:8

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน ฯ

      วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564  นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแมพร้อมทีมงาน ออกให้ความรู้และคำแนะนำ ชี้แจงมาตรการในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน , ห้องสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี , ธนาคารกรุงไทยและห้องสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่) 

[ 22-07-2564 ] Hits:11

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจงานโครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองแจระแม

      วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองแจระแม  

[ 21-07-2564 ] Hits:15

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตบอลบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

      วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยนางบุบผา เฉลียวธรรม, นายประรินญา มุสิกสาร รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมและนางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วีระกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เข้าร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตบอลบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสนามฟุตบอล โดยมี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการส่งมอบและนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการรับมอบ

[ 21-07-2564 ] Hits:18

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ