สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประจำปี 2564

         เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและนายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม และข้าราชการ,พนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2564 ณ วัดบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

[ 29-04-2565 ] Hits:83

แสดงพลังต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมนำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแมและข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”...

[ 26-04-2565 ] Hits:123

ออกประชาคม

ในห้วงวันที่ 20-22 เม.ย.2565 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแมทุกคนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและ ปลัดเทศบาลเมืองแจระแมพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแจระแมและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ นางสุธาดามณี ผ.อ.รพ.สต.หนองแก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชาคม รวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผุ้นำชุมชนในพื้นที่และชาวบ้านที่มาร่วมประชาคมด้วย ดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ {gallery}01{/gallery}

[ 22-04-2565 ] Hits:82

เทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

         วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565  นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย  โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี  

[ 18-03-2565 ] Hits:120

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. ภาษีท้องถิ่น
 4. แผน/รายงาน
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ