Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

"โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567"

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดทำสวนสมุนไพร ตาม “โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567” นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนพนักงานเทศบาล...

[ 11-07-2567 ] Hits:21

"แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการรถกำจัดสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) ในพื้นที่ตำบลแจระแม"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการรถกำจัดสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) ที่ถูกกฏหมาย ในกรณีที่มีปัญหาท่อตันหรือส้วมเต็ม สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้จากผู้ประกอบการเพื่อประกอบการเรียกรับบริการ ตามข้อมูลด้านล่างนี้

[ 10-07-2567 ] Hits:27

"ร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดย อัญเชิญจากพระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปเก็บไว้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี"

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อมาในเวลา 14.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุบลราชธานี...

[ 08-07-2567 ] Hits:31

"โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (fix it จิตอาสา) ประจำปี 2567"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมเยี่ยมชมการร่วมฝึกอาชีพและให้กำลังใจผู้ดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดและลงมือฝึกอาชีพตามโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (fix it จิตอาสา) ประจำปี 2567 จัดโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.การทำขนมเปียกปูน 2.การทำสลัดโรล 3.การจับจีบผ้า ณ โดมวัดบ้านท่าบ่อ หมู่ที่...

[ 06-07-2567 ] Hits:329

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. ภาษีท้องถิ่น
 4. แผน/รายงาน
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ