สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

                    วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์...

[ 21-10-2564 ] Hits:4

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรม ไม้รักเมือง เก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

                    วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ลานกีฬาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้นายประรินญา มุสิกสาร รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , นายเดชา ตรีภพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมกิจกรรม ไม้รักเมือง เก็บขยะรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี...

[ 20-10-2564 ] Hits:6

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                    วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม 

[ 20-10-2564 ] Hits:7

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแจระแม

                    วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564  นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสพอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยวัดบ้านท่าบ่อ และศูนย์อพยพผู้ประสพอุทกภัยที่เอกชน SP บ้านทัพไทย  

[ 18-10-2564 ] Hits:8

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ