สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) และบัญชีรายการห้องชุด ( ภ.ด.ส.4 ) ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองแจระแมได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้วจึงขประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) และบัญชีรายการห้องชุด ( ภ.ด.ส.4 ) ในเขตเทศบาลเมืองแจระแมประจำปี 2566เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและเรียกเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

[ 17-01-2566 ] Hits:43

ประกาศแจ้งให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประสบเหตุลงทะเบียนเพื่อขอลดหรือยกเว้นภาษีประจำปี 2566

      ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประสบเหตุ " อุทกภัย " ในเขตเทศบาลเมืองแจระแม ให้มาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหายของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอลดหรือยกเว้นภาษีในปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 25656

[ 01-11-2565 ] Hits:71

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประจำปี 2564

         เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและนายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม และข้าราชการ,พนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2564 ณ วัดบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

[ 29-04-2565 ] Hits:156

แสดงพลังต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมนำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแมและข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”...

[ 26-04-2565 ] Hits:227

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. ภาษีท้องถิ่น
 4. แผน/รายงาน
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ