สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

[ 28-03-2566 ] Hits:35

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

[ 27-03-2566 ] Hits:140

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง ห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง ห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง

[ 21-03-2566 ] Hits:73

ประชาสัมพันธฺ วัน - เวลา และสถานที่โครงการรับชำระภาษีและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยเทศบาลเมืองแจระแมได้จัดทำโครงการรับชำระภาษีและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

[ 13-03-2566 ] Hits:263

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. ภาษีท้องถิ่น
 4. แผน/รายงาน
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ