Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

"ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่นนำบุญ หนุนเมืองนักปราชญ์ อุบลราชธานี ครั้งที่ 1“ ระยะทาง 51 กิโลเมตร ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี"

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ณ อุบล รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่นนำบุญ หนุนเมืองนักปราชญ์ อุบลราชธานี ครั้งที่ 1“ ระยะทาง 51 กิโลเมตร ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรม...

[ 20-05-2567 ] Hits:70

"ร่วมดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้นายสถิตย์ พิลาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกิจกรรม ดังนี้เวลา 08:30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เวลา 09:00 น...

[ 17-05-2567 ] Hits:73

"กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ "ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ครั้งที่ 2" ณ บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ "ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ“ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 จากศูนย์ฯเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม เขื่อนปากมูล อำเภอโขงเจียม เพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ...

[ 17-05-2567 ] Hits:73

"กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ "ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ" ณ บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ "ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ“ จากศูนย์ฯ เพาะกุ้งก้ามกรามเขื่อนปากมูล อำเภอโขงเจียม เพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านของชุมชนให้มีรายได้ โดยปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ...

[ 15-05-2567 ] Hits:77

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. ภาษีท้องถิ่น
 4. แผน/รายงาน
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ