สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

"ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567"

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดหนองช้างทอง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

[ 05-04-2567 ] Hits:75

"พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีการศึกษา 2566"

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีการศึกษา 2566" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบวุฒิบัตรดังกล่าวฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีเด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ...

[ 05-04-2567 ] Hits:40

"ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567"

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ณ อุบล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}new-3-1-4-67{/gallery}

[ 03-04-2567 ] Hits:44

"โครงการแจระแมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแจระแมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ผู้นำชุมชน และคณะ อสม.ทุกชุมชน เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการคัดแยกและกำจัดขยะ ลดปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาสัตว์นำโรคชนิดต่างๆและมลพิษจากการกำจัดขยะ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero...

[ 03-04-2567 ] Hits:42

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. ภาษีท้องถิ่น
 4. แผน/รายงาน
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ