สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมและนายกเทศมนตรีตำบลอุบลร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่

         วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหาร และนางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมคณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลหนองแก , ผู้นำชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลแจระแมและตำบลอุบล ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

[ 04-01-2565 ] Hits:33

เทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

         วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00.น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้พันจ่าเอกธนพล  ผูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม  เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน  

[ 29-12-2564 ] Hits:33

ประชุมคณะกรรมการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5

         วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะกรรมการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ร่วมประชุมการดำเนินการวางแผนการให้บริการน้ำแก่สมาชิกผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรตามแผนการผลิตข้าวนาปรัง  ประจำปี 2564-2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม 

[ 23-12-2564 ] Hits:43

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 1/2565

         วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , คณะผู้บริหาร และตัวแทนแต่ละภาคส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข  ครั้งที่  1/2565  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม  

[ 22-12-2564 ] Hits:45

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. ภาษีท้องถิ่น
 4. แผน/รายงาน
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ