ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ เส้นเหนือวัดหนองจาน รหัสทาง หลวงท้องถิ่น อบ.ถ.85-029 บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64117307583)

วันอังคาร, 07 ธันวาคม 2564 11:06

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ เส้นเหนือวัดหนองจาน รหัสทาง หลวงท้องถิ่น อบ.ถ.85-029 บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 487.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,342.58 ตารางเมตร ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64117307583)


Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ