ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสุขาอุปถัมภ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.85-019 หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อ กว้าง 4.40-5.00 เมตร ยาว 444.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150.00 ตารางเมตร ตำบลแจระแม

วันพฤหัสบดี, 09 ธันวาคม 2564 14:12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสุขาอุปถัมภ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.85-019 หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อ กว้าง 4.40-5.00 เมตร ยาว 444.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150.00 ตารางเมตร ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  904,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 904,500 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ