Hot News :

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี, 06 มกราคม 2565 10:49

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ปีงบประมาณ 2565

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ