นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมและนายกเทศมนตรีตำบลอุบลร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่

วันอังคาร, 04 มกราคม 2565 15:48

         วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหาร และนางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมคณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลหนองแก , ผู้นำชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลแจระแมและตำบลอุบล ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลแจระแม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ