Hot News :

เทศบาลเมืองแจระแม ทำกิจกรรม (5 ส.) ครั้งที่ 1

วันพุธ, 09 มีนาคม 2565 18:23

         วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ทำกิจกรรม (5 ส.) ครั้งที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป   พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในการทำงานในครั้งต่อๆไป 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ