แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) และบัญชีรายการห้องชุด ( ภ.ด.ส.4 ) ประจำปี 2566

วันอังคาร, 17 มกราคม 2566 14:54
เทศบาลเมืองแจระแมได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้วจึงขประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) และบัญชีรายการห้องชุด ( ภ.ด.ส.4 ) ในเขตเทศบาลเมืองแจระแมประจำปี 2566เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและเรียกเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ