Hot News :

ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2566 15:13

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแจระแม

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คุณสมบัติ

1. มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เอกสารในการสมัคร

- ใบสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ(เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองแจระแม เบอร์โทรศัพท์ : 045-841624 ต่อ 17

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ