Hot News :

"ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมร่วมมอบเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี 2566"

วันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2567 10:28

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบฯ พร้อมด้วยนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายวินัย ดวงแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 ว่าที่ร้อยตรีมนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตรา สำรวมจิตร์ ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี ผู้แทนปลัดจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมร่วมมอบเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี 2566 ณ วัดบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ