"เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา"

วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567 14:07

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์ พูลพนา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางสาวคำพาตย์ บุญเอื้อ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 12,461,500 บาท ดังนี้

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำถนนแจ้งสนิท-ทุ่งขุนน้อย วงเงิน 8,893,700 บาท/p>

2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำถนนท่าบ่อเหนือ- บ้านนาคำ วงเงิน 1,306,900 บาท/p>

3.ปรับปรุวผิวจราจรเสริมเหล็ก ซอยสว่างจิตร ท่าบ่อ วงเงิน 511,600 บาท/p>

4.ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพนาวัลย์ วงเงิน 799,800 บาท/p>

5.ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาตำบลเก่า วงเงิน 949,500 บาท/p>

ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ