"ร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัดหนองช้างทอง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย"

วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567 14:14

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม"

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัดหนองช้างทอง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางวริษฐา ชุมแสง ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ เตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติชาดก ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 25-27กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ