Hot News :

"พิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

วันพุธ, 20 มีนาคม 2567 16:17

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มหาดคูเดื่อ คนในชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการฟัง และการพูดในลักษณะคำศัพท์ต่อคำศัพท์ และการใช้ประโยคอย่างง่าย เสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น ณ ศาลาท่าเสด็จ หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ