Hot News :

"โครงการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน (แจระแมคัพ) ประจำปี พ.ศ.2567"

วันจันทร์, 25 มีนาคม 2567 15:32

วันที่ 23 มีนาคม 2567

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน (แจระแมคัพ) ประจำปี พ.ศ.2567" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สร้างทักษะทางการกีฬา มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นกิจกรรมรวมพลังเด็ก เยาวชนและประชาชนในการรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 จำนวน 5 ชนิดกีฬา ทั้งประเภทชายและประเภทหญิง โดยผลการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท มีดังนี้

-เปตอง (รุ่นผสม) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านคูเดื่อ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านทุ่งขุนน้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านท่าบ่อ หมู่ 1 -เซปักตะกร้อ (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านทุ่งขุนน้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านท่าบ่อ หมู่ 2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านหนองจาน

-ฟุตซอล (ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านหนองแก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านทัพไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านหนองจาน

-วอลเลย์บอล (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านทุ่งหว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านหนองแก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านคูเดื่อ

-ฟุตบอล (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านท่าบ่อ หมู่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านทุ่งหว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านทัพไทย

ในการนี้เทศบาลเมืองแจระแม ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน พี่น้องประชาชนชาวตำบลแจระแม และขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ