"โครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" รุ่นที่ 1"

วันศุกร์, 29 มีนาคม 2567 15:09

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" รุ่นที่ 1 โดยการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์(ระบบ Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองแจระแม มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในการอบรมครั้งนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ