Hot News :

"โครงการแจระแมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

วันพุธ, 03 เมษายน 2567 16:46

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแจระแมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ผู้นำชุมชน และคณะ อสม.ทุกชุมชน เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการคัดแยกและกำจัดขยะ ลดปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาสัตว์นำโรคชนิดต่างๆและมลพิษจากการกำจัดขยะ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero Waste)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ