Hot News :

"พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีการศึกษา 2566"

วันศุกร์, 05 เมษายน 2567 15:32

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีการศึกษา 2566" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบวุฒิบัตรดังกล่าวฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีเด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ จำนวน 9 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 31 คน รวมทั้งสิ้น 40 คนในนามเทศบาลเมืองแจระแม ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ที่ร่วมแสดงความยินดีแก่บุตรหลานของท่าน มา ณ โอกาสนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ