Hot News :

"กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ "ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ครั้งที่ 2" ณ บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

วันศุกร์, 17 พฤษภาคม 2567 12:44

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ "ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ“ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 จากศูนย์ฯเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม เขื่อนปากมูล อำเภอโขงเจียม เพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านของชุมชนให้มีรายได้ โดยปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำมูล จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1. บริเวณศาลาวัดท่ากกแห่ หมู่ที่ 8 บ้านท่ากกแห่ 2. บริเวณศาลาท่าเสด็จ หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ 3. บริเวณท่าน้ำบ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 บ้านทัพไทย 4. บริเวณบุ่งเซียงติก หมู่ที่ 4 บ้านหนองจาน 5.บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ