นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ครั้งแรก

วันศุกร์, 07 พฤษภาคม 2564 16:20

              วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม ครั้งแรก ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม  

โดยนายอรรคเดช  ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลเมืองแจระแม ชั่วคราว ได้เชิญนายธวัชชัย  โสภามี ซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม ทั้งหมดได้กล่าวปฏิญาณว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”  และทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองแจระแม

ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายเสาร์  แสนสวัสดิ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม  นายสุวิทย์  บุตรบาล เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม นายอรรคเดช  ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมทั้งมีมติเปิดสมัยประชุมให้ นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองแจระแม ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นี้

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ