Hot News :

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาเหตุรำคาญและฝุ่นละออง

วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2567 10:47

ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม จากการเผาพืชไร่ เผาเศษวัสดุทางการเกษตร เผาหญ้า เผาเศษใบไม้กิ่งไม้ และเผาถ่าน เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชาชน

พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแจระแมเป็นเขตห้ามเผาถ่านและเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด ทั้งนี้หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ