Hot News :

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลเมืองแจระแม ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 13:10

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองแจระแม

 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ