Hot News :

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดี, 09 ธันวาคม 2564 16:16

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 

เทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ