Hot News :

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดบ้านคูเดื่อ

                 วัดบ้านคูเดื่อ ตั้งอยู่ที่ ถนนโยธาธิการ อบ. 3143 บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-206020

ศาลปกครองอุบลราชธานี

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคหก และมาตรา 48 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกรอง พ.ศ. 2546 ประธานศาลปกครองสูงสุดออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ให้ศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

     ข้อ 2 ให้เปิดทำการศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2554

อาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี

     สำนักงานศาลปกครองโดยคณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์สถานที่ทำการศาลปกครองในภูมิภาค ได้ประสานจังหวัดอุบลราชธานี และธนารักษ์เขตพื้นที่จงหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอใช้ที่ดินราชพัสดุหรือที่สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี ได้ข้อยุติในการจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรศาลปกครองอุบลราชธานี คือ ที่ดินราชพัสดุ เลขที่ อบ.1441(บางส่วน) เนื้อที่ 26 ไร่ ตั้งอยู่บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้านหนาติดทางหลวงหมายเลข 23 เยื้องกับเทศบาลแจระแม ที่ดินสำหรับก่อสร้างบ้านพักตุลาการและเจ้าหน้าที่คือ ที่ดินราชพัสดุ เลขที่ อบ. 1870 (บางส่วน) เนื้อที่ 26 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก

     อาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี เลขที่ 444 หมู่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 045-319600-04

     ศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นศาลปกครองภูมิภาคแห่งที่ 9 เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 มีเขตอำนาจศาลต่อท้องที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

                ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2) ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000,หมายเลขโทรศัพท์ 045-344587,หมายเลขโทรสาร 045-344587,อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ

     จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากว่า 200 ปี มีพื้นที่กว้างใหญ่ ภายหลังถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดใหม่คือจังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. 2515 และจังหวัดอำนาจเจริญในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งถ้ารวมพื้นที่อีกสองจังหวัดที่แยกออกไป จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ