Hot News :

เทศบาลเมืองแจระแม ปล่อยปลา จำนวน 15,000ตัว ตามโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อยปลาน้ำจืดสู่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ แหล่งน้าหนองแก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 14:19

      วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี นำโดยนางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลเมือแจระแม ,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและผู้นำชุมชน  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อยปลาน้ำจืดสู่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ แหล่งน้าหนองแก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,000ตัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐ  และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชน

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ