Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วย พันจ่าเอกธนพล ผูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม “เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" และการจัดกิจกรรมตรวจวัดควันดำ เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ และการจัดกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)” โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี กล่าวมอบนโยบาย ตรวจวัดควันดำ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ตรวจเยี่ยมการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมทั้งแถลงข่าวมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณหน้าศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นายสถิตย์ พิลาเลิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ณ อุบล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2567 โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย เก็บกวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ นำไม้ไผ่มาล้อมรอบต้นไม้เพื่อนำใบไม้ที่กวาดแล้วมาใส่ทำปุ๋ยหมัก ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสงบร่มเย็น โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ดังกล่าว ณ บริเวณห้วยแจระแม (ฝั่งด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567

เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ณ วัดหนองช้างทอง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีการศึกษา 2566" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบวุฒิบัตรดังกล่าวฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีเด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ จำนวน 9 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 31 คน รวมทั้งสิ้น 40 คนในนามเทศบาลเมืองแจระแม ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ที่ร่วมแสดงความยินดีแก่บุตรหลานของท่าน มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน มอบหมายให้ นายสุขสันต์ ณ อุบล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแจระแมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ผู้นำชุมชน และคณะ อสม.ทุกชุมชน เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการคัดแยกและกำจัดขยะ ลดปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาสัตว์นำโรคชนิดต่างๆและมลพิษจากการกำจัดขยะ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero Waste)

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.

นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล คณะครูและเด็กเล็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี พ.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยพันธ์ สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีและคณะ ได้ให้ความรู้ ทำให้เด็กรู้จักความหมายของสัญญาณไฟจราจร และให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งขณะขับขี่ พร้อมทั้งได้สอนการข้ามทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทางเทศบาลเมืองแจระแม ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี มา ณ โอกาสนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ