Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ในระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองแจระแม ดังนี้

หมู่ที่ 6 ชุมชนคูเดื่อ

หมู่ที่ 7 ชุมชนทัพไทย

หมู่ที่ 8 ชุมชนท่ากกแห่

บ้านพักเด็กและครอบครัวอุบลราชธานี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 

     วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 . นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่มหาวิทยาลัยราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

     วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564  นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณเส้นกลางบ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย โดยผู้ประกอบการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น. นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแมพร้อมทีมงาน ออกให้ความรู้และคำแนะนำ ชี้แจงมาตรการในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

     วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ พันจ่าเอกธนพล  ผูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมสังเกตการณ์และประเมินการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีไฟและการอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

     วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองแจระแม ประชุมวางแผน มอบหมาย ติดตามภารกิจงาน กองการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ครั้งที่ 2/2564 มีคณะผู้บริหาร บุคลากรกองการศึกษาฯและครูในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานในการประชุม

 

     วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านบลูสกาย เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำ ชี้แจงมาตรการในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของร้านและผู้เข้ามาใช้บริการ

     วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ,นางบุบผา เฉลียวธรรม , นายประรินญา มุสิกสาร , นายสมชาย กุลพร รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , นายสง่า แท่งหิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , นางสมศรี กองสุข , นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วีระกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางดารุณี วิเศษชลธาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแม เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ