Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

         วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมทีมผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม เขต 2 ลงตรวจสอบพื้นที่กุดตาหิด หมู่ที่ 5 ที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่ามีการปล่อยน้ำเสียในการดูดทราย (โคลนตม) ลงในกุดตาหิด และอาจจะรุกล้ำหนองสาธารณะจึงเข้าไปตรวจสอบ เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการรุกล้ำหรือทำผิด

 

 

               วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม , สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการ, พนักงานเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจและบูรณาการปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามอันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศบาลเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

ประกาศอำเภอเมืองอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสล.) เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยบกับการทุจริตการสอบ
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ ในการนี้เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติฯ บริษัทผู้เสนอซื้อ/จ้าง ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลเมืองแจระแม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/3mz4p3 หรือสแกนQR Code ข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และขอขอบคุณในทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

              วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองแจระแม นำโดย นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแมและข้าราชการ พนักงานร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

              วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมการแถลงนโยบายของ นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ