Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

     วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในการประชุม

 

     วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทสบาลเมืองแจระแม จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองแจระแม ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในการประชุม

     วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  นายเสาร์ แสนสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม ว่าที่ร้อยโทฉลาด ศุภลักษณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองแจระแม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน้างานของผู้รับจ้างวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านทัพไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

     วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  นายเสาร์ แสนสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม ว่าที่ร้อยโทฉลาด ศุภลักษณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองแจระแม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองแก วัดพื้นที่เพื่อจัดสรรที่ดินสำหรับใช้ประโยชน์ในหน่วยงานราชการ ตามที่ได้รับคำร้องขอจากสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

 

     วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นายเสาร์ แสนสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม เข้าประชุมหารือเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ร่วมกับ   มณฑลทหารบกที่ 22 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแจระแม 

     วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วีระกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

         วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ว่าที่ร้อยโทฉลาด  ศุภลักษณ์ รองปลัดเทศบาล, นายวรสิทธิ์ พูลพนา ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำของผู้รับจ้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก และหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหว้า  ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับการร้องเรียนว่าผู้รับจ้างมีการก่อสร้างไว้ไม่เรียบร้อย หลังจากลงพื้นที่ในครั้งก่อน จึงได้มาตรวจสอบการแก้ไขอีกครั้ง และผู้รับจ้างได้ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย

         วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมทีมผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแจระแม เขต 2 ลงตรวจสอบพื้นที่กุดตาหิด หมู่ที่ 5 ที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่ามีการปล่อยน้ำเสียในการดูดทราย (โคลนตม) ลงในกุดตาหิด และอาจจะรุกล้ำหนองสาธารณะจึงเข้าไปตรวจสอบ เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการรุกล้ำหรือทำผิด

 

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ