Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

      วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564  นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแมพร้อมทีมงาน ออกให้ความรู้และคำแนะนำ ชี้แจงมาตรการในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน , ห้องสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี , ธนาคารกรุงไทยและห้องสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่) 

      วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองแจระแม

 

      วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยนางบุบผา เฉลียวธรรม, นายประรินญา มุสิกสาร รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมและนางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วีระกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เข้าร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตบอลบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสนามฟุตบอล โดยมี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการส่งมอบและนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการรับมอบ

      วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม  นำโดย นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและทัพไทย, กำนันตำบลแจระแม,ผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเตรีมความพร้อมสถานที่และเตรียมการเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตพื้นที่ตำบลแจระแม 

      วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม นายเสาร์  แสนสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม   เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม  โดยมีนางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆอาทิ มณฑลทหารบกที่ 22 , สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

 

      วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , นายประรินญา มุสิกสาร รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วีระกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , ว่าที่ร้อยโทฉลาด ศุภลักษณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

      วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม,คณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่)  โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

 

     ในระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองแจระแม ดังนี้

หมู่ที่ 6 ชุมชนคูเดื่อ

หมู่ที่ 7 ชุมชนทัพไทย

หมู่ที่ 8 ชุมชนท่ากกแห่

บ้านพักเด็กและครอบครัวอุบลราชธานี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ