Hot News :
×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/jaeramairg/domains/jaeramair.go.th/public_html/Jaeramair/Gallery/new-20-1-67
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Jaeramair/Gallery/new-20-1-67

ข่าวประชาสัมพันธ์

 วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 17.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจระแม นำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ออกระงับเหตุ เบื้องต้นเป็นบ้าน 1 ชั้น เสียหายเกือบทั้งหลัง ทราบชื่อเจ้าของบ้าน นายศิริศักดิ์ มาลี ประธานกรรมการชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ความเสียหายมีทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายทั้งหมด ตัวบ้านเสียหายเป็นบางส่วน โครงสร้างหลังคาได้รับความเสียหายมากจากความร้อนสะสม ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เบื้องต้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจระแม ได้มอบ น้ำดื่มและอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการ ?‍?? - งานป้องกันฯ เทศบาลนครอุบล - ฝ่ายป้องกันฯ อบจ.อุบล - งานป้องกันฯ ตำบลอุบล - มูลนิธิจีตัมเกาะ อุบลฯ - มูลนิธิจี้กง อุบลฯ - ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี - ศูนย์ EMS อุบลราชธานี - สภอ.เมืองอุบลราชธานี

 วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการน้ำเสียชุมชนครัวเรือนที่ต้นทางและสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียพื้นที่ริมคลองเปะปะ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของลำน้ำนี้ และเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี

ขอเชิญผู้มาติดต่อรับบริการเทศบาลเมืองแจระแม ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ในวันที่ 1 มกราคม - 20 มิถุนายน 2567

สามารถตอบแบบสอบถาม โดยสามารถคลิกที่ลิ้งนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/3mz4p3

หรือท่านสามารถ Scan QR Code ด้านล่างของรูปภาพ

 วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านหาดคูเดื่อ ณ ศาลากลางบ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 06.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ วัดป่าดงปอ สาขา 168 วัดหนองป่าพง บ้านทุ่งหว้า ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูปัญญา วราจารย์ (บุญทัน จิตสีโล) วัดเขาเจริญธรรม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อความเป็นสิริมงคล มีความเจริญรุ่งเรือง เสริมสร้างความสามัคคี และเพิ่มพูนบุญกุศลต่อไป

{gallery}new-20-1-67{/gallery}

 วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้กองการศึกษาร่วมกับงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ เวลา 08:30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เวลา 09:00 น. เข้าห้องเรียนฝึกอาชีพทำน้ำยาล้างจาน โดย..วิทยากรคุณครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ สถานที่ ณ ศาลาเมตตานุสรณ์ วัดทุ่งหนองช้างทอง บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดป่าดงปอ บ้านทุ่งหว้า ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2567

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ :

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4584-1624 ต่อ 15 (ในวันเวลาราชการ)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ