ข่าวประชาสัมพันธ์

     วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น.นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ พันจ่าเอกธนพล  ผูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมสังเกตการณ์และประเมินการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีไฟและการอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

     วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองแจระแม ประชุมวางแผน มอบหมาย ติดตามภารกิจงาน กองการศึกษาฯ สังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ครั้งที่ 2/2564 มีคณะผู้บริหาร บุคลากรกองการศึกษาฯและครูในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานในการประชุม

 

     วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านบลูสกาย เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำ ชี้แจงมาตรการในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของร้านและผู้เข้ามาใช้บริการ

     วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ,นางบุบผา เฉลียวธรรม , นายประรินญา มุสิกสาร , นายสมชาย กุลพร รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม , นายสง่า แท่งหิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , นางสมศรี กองสุข , นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วีระกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางดารุณี วิเศษชลธาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแม เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม

 

     วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำนักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน พร้อมทั้งนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแมให้พร้อมที่จะพัฒนาและบริการที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้าน 

     วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในการประชุม

 

     วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทสบาลเมืองแจระแม จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองแจระแม ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในการประชุม

     วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  นายเสาร์ แสนสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม ว่าที่ร้อยโทฉลาด ศุภลักษณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองแจระแม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน้างานของผู้รับจ้างวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านทัพไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ