Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการออกนำจ่ายถังขยะมูลฝอยประจำปี พ.ศ. 2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ประชาสัมพันธ์แผนการออกนำจ่ายถังขยะมูลฝอย ระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม

เบอร์โทรศัพท์ : 045-84162 ต่อ 18

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบฯ พร้อมด้วยนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายวินัย ดวงแก้ว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 ว่าที่ร้อยตรีมนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตรา สำรวมจิตร์ ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี ผู้แทนปลัดจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมร่วมมอบเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี 2566 ณ วัดบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจระแม ส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 นาย ถวายความปลอดภัย(ด้านสาธารณภัย) แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดตั้งป้าย "ห้ามทิ้งขยะ" ณ บริเวณชุมชนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2, ชุมชนบ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 และชุมชนบ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ 8 เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ ว่ามีบุคคลนำขยะมาทิ้งบริเวณที่สาธารณะ เทศบาลเมืองแจระแม จึงขอความร่วมมือ ห้ามทิ้งขยะ ในพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแจระแม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจห้วยแจระแม (ฝั่งด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี) ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 150 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 5 เมตร เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาให้กลับสู่สภาพที่ดี ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย เหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายในพื้นที่ตำบลแจระแม รายนายศิริศักดิ์ มาลี บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถูกไฟไหม้บ้านเรือน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน และพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบเหตุ รายนายศิริศักดิ์ มาลี ประธานกรรมการชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม พัดลม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย

 วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 17.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจระแม นำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ออกระงับเหตุ เบื้องต้นเป็นบ้าน 1 ชั้น เสียหายเกือบทั้งหลัง ทราบชื่อเจ้าของบ้าน นายศิริศักดิ์ มาลี ประธานกรรมการชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ความเสียหายมีทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายทั้งหมด ตัวบ้านเสียหายเป็นบางส่วน โครงสร้างหลังคาได้รับความเสียหายมากจากความร้อนสะสม ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เบื้องต้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจระแม ได้มอบ น้ำดื่มและอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการ ?‍?? - งานป้องกันฯ เทศบาลนครอุบล - ฝ่ายป้องกันฯ อบจ.อุบล - งานป้องกันฯ ตำบลอุบล - มูลนิธิจีตัมเกาะ อุบลฯ - มูลนิธิจี้กง อุบลฯ - ศูนย์อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี - ศูนย์ EMS อุบลราชธานี - สภอ.เมืองอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ