Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

.  วันพุธที่ 12 - วันศุกรืที่ 15 มกราคม 2564 ช่วงหยุดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแมร่วมกันเช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู/ลูกบิด ราวบันได ก็อกน้ำ ประตู หน้าต่าง ทั้งนี้เพื่อความสะอาดปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

     วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 12.11 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม ได้รับแจ้งมีรถบรรทุก 6 ล้อมีน้ำมันไฮดรอลิกรั่วไหล บริเวณถนนแจ้งสนิทขาออกจังหวัดยโสธร รวมระยะทางที่มีคราบน้ำมันประมาณ 300 เมตร และทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ 3 คัน งานป้องกันฯเทศบาลเมืองแจระแมจึงได้ทำการจัดส่งกำลังพลพร้อมรถน้ำดับเพลิง เพื่อล้างคราบน้ำมันไฮดรอลิกบริเวณถนนและได้รับการสนับสนุนทรายสำหรับกำจัดคราบน้ำมันจากแขวงทางหลวงและมูลนิธิจีตัมเกาะ ในการปฏิบัติงานครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง

     ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย  ออกตรวจสารโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI2) ตามร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองแจระแม

หน้าที่ 12 จาก 12

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ