Hot News :

เทศบาลเมืองแจระแม ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเตรีมความพร้อมสถานที่และเตรียมการเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตพื้นที่ตำบลแจระแม

วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2564 16:51

      วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม  นำโดย นางสาวกัลยา  ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแกและทัพไทย, กำนันตำบลแจระแม,ผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเตรีมความพร้อมสถานที่และเตรียมการเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตพื้นที่ตำบลแจระแม 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ